Säpo och demokratin

På sociala medier har människor de senaste dagarna förfasats över att svenska nazister uppmanas att åka till Ukraina för att stödja sina högerextrema vänner. Enligt uppmaningen ska de bl.a. ”understödja de nationalistiska krafterna” och ”delta i en sann nationalistisk revolution”. Och det kan man ju naturligtvis förfasa sig över men det mest pikanta med denna historia hittills måste vara Säpos kommentar angående deras intresse av de eventuella nazistresorna till Kiev. De hade kunnat säga att de inte tar de Ukrainavurmande nazisterna på något större allvar men säger istället (enligt Expressen) så här: ”Säkerhetspolisen intresserar sig endast för svenskar som reser för att delta i terrorrelaterad verksamhet i andra länder (exempelvis al-Qaida-inspirerade grupper i Syrien).”

Eller för att lyssna på vad de egentligen säger: Just terrorism är det bara muslimer som ägnar sig åt.

Anmärkningsvärt, om än inte förvånande. Säpo har sedan länge delat upp sin verksamhet i bl.a. Författningsskydd respektive Kontraterrorism. Författningsskydd handlar om att motverka ”otillåten påverkan på grundläggande demokratiska funktioner” vilket i praktiken är Säpos arbete mot vad de kallar de autonoma och vit makt-miljön. Om man är muslim eller av något annat skäl kan definieras som anti-västerländsk, så hör man i regel inte hit. Då faller man istället in under arbetet med Kontraterrorism. Här skriver Säpo om personer som ”rest från Sverige till konfliktområden, för att där delta i träning kopplad till terrorism och olagliga våldshandlingar.” och att Säpo arbetar för att ”förhindra att Sverige används som bas för rekrytering, logistiskt stöd, finansiering eller attentatsplanering och för att motverka att svenskar deltar i terrorism utomlands.” Men detta arbete faller alltså under Kontraterrorism och gäller bara om man åker till exempelvis Syrien eller Somalia.

Nu ska inte detta skyllas på Säpo. Det är så här vår internationella och nationella reglering kring terrorism formats sedan kriget mot terrorismen inleddes. Det är inte gärningarna i sig som bedöms utan det politiska syftet bakom. Det var anledningen till att nazisterna i Västerås som planerat en hel revolution för flera år sedan inte dömdes för stämpling till terrorbrott medan de två svensk-somalierna i en kritiserad tingsrättsdom för några år sedan fanns skyldiga till detsamma trots att man inte kunde visa så mycket mer än att de tillkännagett vissa politiska sympatier på telefon. Det är också anledningen till vi har domar som uttryckligen anger personers politiska sympatier (”de tilltalade visar motvilja mot USA och Israel”) och eventuella religiösa övertygelser som ett led i en argumentation.

Att vi utan större debatt det senaste decenniet låtit gröpa ur grundläggande demokratiska principer är kanske mer skrämmande än att Säpo inte ens har vett att skämmas för det. Men ändå.

Lina Hjorth

Advertisements

One thought on “Säpo och demokratin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s