Stockholm behöver en solcellsrevolution

Det skriver Ann-Margarethe Livh, Jens Holm och Rikard Warlenius i en debattartikel i Ny Teknik.

Sveriges storstadskommuner bör göra en storsatsning på förnybar energi och sätta solceller på i stort sett alla tak. Det är ett konkret sätt att möta klimathotet, det är ekonomiskt lönsamt och rätt utfört ger det jobb till arbetslösa ungdomar. Stockholm kan gå i täten, skriver företrädare för Vänsterpartiet.

Solinstrålningen i Stockholm är nästan lika stor som i södra Tyskland, och eftersom priset för solceller rasar är det nu ekonomiskt lönsamt att sätta upp solceller även på våra breddgrader. Om det görs på rätt sätt är klimat- och miljönyttan mycket stor och det ger samtidigt nya jobb.

Stockholm Stad har i en ny rapport, ”Förnybar energi i stadens egna fastigheter”, föreslagit att solceller monteras på de av stadens egna fastigheters tak som är mest lämpliga, sammanlagt en yta av cirka 1,8 miljoner kvadratmeter. Dessa tak bedöms kunna alstra 243 gigawattimmar per år, vilket är mer än en tredjedel av stadens årliga elanvändning.

Utslaget på de 30 år en solpanel beräknas hålla blir energipriset bara några ören mer än vad staden i dag betalar för elen – men medan priset på den egna solelen ligger stilla i tre decennier, väntas den inköpta elen stiga i pris med ett par procent varje år. På lång sikt är solcellselen alltså betydligt billigare.

Eftersom Stockholms stad redan köper el från förnybara energikällor är den omedelbara klimatnyttan av en solcellssatsning begränsad. Men med egen alstring av el frigörs miljöel till andra användare, vilket i förlängningen ersätter kolkraftsel i Sverige eller övriga Europa. Dessutom kan staden använda den egna elen till exempelvis elmotorer i bussar och bilar som ersättning för fossila bränslen, eller i eldrivna uppvärmningsalternativ till fjärrvärmen från Fortums kolkraftverk i Värtahamnen som i dag orsakar väldiga koldioxidutsläpp.

Tillsammans med en energieffektivisering av stadens fastigheter blir klimatnyttan då väldigt stor.

En solcellsatsning ger också nya gröna jobb. Genomförs planen i Stockholms stad på 10 år ger det över 100 heltidsjobb. Vi vill i första hand erbjuda dem till arbetslösa ungdomar som bor i de områden där många av stadens fastigheter står, exempelvis på Järvafältet och i Söderort. De får då en utbildning i en riktig framtidsbransch, värdefull även efter att stadens tak är fyllda med solpaneler.

Förslaget gynnar även solcellsbranschen. Om vi menar allvar med att göra en grön omställning måste det bli slut på kortsiktiga symbolprojekt och löften som tas tillbaka – tydliga regelverk och stora offentliga beställningar behövs för att ge den långsiktighet åt branschen som krävs.

Vänsterpartiet vill genomföra rapportens förslag i snabb takt men även gå betydligt längre.

För det första föreslår rapporten att bara 10 procent av den föreslagna utbyggnaden ska ha skett till 2020. Vi ser ingen anledning till att dra benen efter oss; både klimathotet och ungdomsarbetslösheten är redan över oss.

Hänsyn behöver förstås tas till de kommunala bostadsbolagens renoveringsplaner, men enligt vår bedömning går det att öka utbyggnadstakten betydligt. Med fortsatt sjunkande priser på solceller kommer det även att bli lönsamt att sätta solceller på fler än de tak som Stockholms stads rapport föreslår, även om det är osäkert exakt på hur många fler.

Med andra statliga regler som Vänsterpartiet redan driver och räknar med blir verklighet vid ett regeringsskifte efter höstens val, kan fastighetsägare ”kvitta” sin egenproducerade el gentemot elnätet utan skattetrösklar. Om en fastighet i dag exporterar ut el på nätet över en viss brytpunkt drabbas ägaren av en skattechock eftersom även den el som då konsumeras direkt i fastigheten beskattas.

Vi vill istället
se ett nettodebiteringssystem där fastighetsägaren kan kvitta sitt överskott mot sitt behov. Den borgerliga regeringen bereder nu ett system där en skattereduktion ska ta bort skattechocken för privatpersoner. Men dels är systemet betydligt krångligare än en nettodebitering, dels gäller förslaget enbart små anläggningar, i första hand ägda för privatpersoner.

Med ett riktigt nettodebiteringssystem, som även gäller kommuner, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, kan Sverige få en efterlängtad solrevolution. Då finns incitament för att installera solceller nästan överallt i Sverige.

Vid ett regeringsskifte i Stockholms stad lovar vi att driva på för en rask utbyggnad av solceller på stadens egna tak och att underlätta för bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare.

Ann-Margarethe Livh, Gruppledare (V) Stockholms stadshus

Jens Holm, Riksdagsledamot (V)

Rikard Warlenius, Humanekolog och kandidat (V) till Stockholms stadsfullmäktige

Advertisements

4 thoughts on “Stockholm behöver en solcellsrevolution

 1. Hallå där!
  Strålande – att även vänsterpartister får upp ögonen för solceller! Men innebär det att ni även inser vilken katastrof vindkraftsindustrin (och Maud Olofsson eländiga politik) håller på att skapa runt hela landet? En grupp småkapitalister (med stöd av cyniska riskdito) tjänar stora skattepengar på en teknik som både förstör vår miljö, tekniskt är omöjlig och ekonomiskt aldrig kan stå på egna ben…
  Hoppas på ett uppvaknande inom partiet så att kritiken inte bara ska komma från höger (sv och kd!).
  Hälsn Pär Stolpe

 2. Hej!
  Kul att vi är överens om solceller men jag tror inte att jag håller med dig om vindkraften. Min uppfattning är att det är en känd och ganska pålitilig teknik som givetvis inte bör placeras allt för nära boende och som behöver reglerkraft men vars bieffekter är långt mindre än t ex kolkraft. Men jag vet att det också finns ett starkt motstånd på många håll runt om i landet som delvis är förståeligt och som inte sällan leder över till ren klimatförnekelse (Svenskt landskapsskydd). Jag tror helt klart att det behövs en dialog här. Tror du att en fortsatt vindkraftsutbyggnad skulle kunna få landsbygdens stöd genom t ex tydligare samråd och striktare tillståndsprövning?

  • Nej, så länge samrådet sker tillsammans med markägarna medan de kringboende och störda bara betraktas med Attefalls ögon (hinder som ska lagstiftas bort) är det ingen framkomlig väg. Tror du verkligen de 70 % som nyligen påstod sig vara positiva till vindkraften hade svarat som de gjorde om de vetat att svaret kunnat leda till en utbredning som i Danmark/Tyskland?
   Nej, innan lagstiftarna inser att vindkraften ska ses som industrietablering, där placering intill boende och i naturkänsliga områden inte kan godtas, kommer svenskar som drabbas aldrig acceptera den när t.ex solcellsalternativet (och snart många fler tekniker) innebär så uppenbara fördelar.
   Vetenskapsakademin har ju vid ett flertal tillfällen dömt ut tekniken och menat att de skattepengar som idag håller vindkraften under armarna istället bör gå till att eliminera transportsektorns miljöförstöring. Här har en ny regering en jättechans att uträtta storverk. Det gäller förstås även vänsterpartiet…
   Hälsn Pär Stolpe

   • Att transportsektorns utsläpp måste reduceras drastiskt står inte i motsättning till satsningar på förnybar el – tvärtom leder det till ett större behov (eldrift i stället för fossila bränslen). Men jag kan tänka mig att du har rätt i att samråden mest varit en formsak så där finns mycket att jobba med för en ny regering – och jag håller även öppet för att reglerna för vad vindkraft kan etableras bör skärpas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s