Provocerande beslut om Förbifarten

Idag fattade regeringen beslut om att avslå överklagan av Trafikverkets arbetsplan för bygget av motorvägstunneln Förbifart Stockholm. Arbetsplanen vinner därmed laga kraft.

Men många rättsliga prövningar återstår innan motorvägen kan börja byggas. Frågan kommer att leva över valet i september. Frågan är nu: kommer Trafikverket ändå köra spaden i backen i sommar?

Förbifart Stockholm är förstås en gigantisk felinvestering. Den ökar vägtrafiken i Stockholm med tre procent i ett läge när vi måste minska utsläppen drastiskt för att nå miljömålen. Det är en politik för klimatförändring. Kostnaden på omkring 50 miljarder skulle räcka till flera nya tunnelbanelinjer som både minskar utsläppen och trängseln i trafiken.

Många rättsliga prövningar återstår dock innan motorvägen kan börja byggas. Först i höst kommer Mark- och miljödomstolen hålla förhandlingar om miljödomar om att leda bort grundvatten och att bygga tillfälliga hamnar. 14 detaljplaner har dessutom överklagats, och dom bara fallit i en.
Tidigast nästa år är rättsprocesserna klara.

Ändå har det har kommit indikationer om att regeringen och Trafikverket vill ordna ett symboliskt första spadtag för motorvägen redan nu i sommar. Det vore i så fall en provokation både mot rättsväsendet och mot den demokratiska processen. Ett klumpigt försök att förebåda den lagliga prövningen och få bort frågan från valrörelsen.

Väljarna måste få avgöra om vi ska satsa 50 miljarder på ökade utsläpp eller på kollektivtrafik. Såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet och uppstickaren Feministiskt Initiativ motsätter sig motorvägen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s