Oseriös undersökning om Förbifarten

forbifartensodrasidan
Exakt vad Söderort behöver. Inte.


I går basunerade
Metro ut att “80 procent av stockholmarna vill ha Förbifarten”. Men undersökningen är vinklad, menar Vänsterpartiet.

För det första för att undersökningen är gjord i Stockholms län, inte Stockholms stad. Folk i Hallstavik och Ösmo har antagligen lite sämre koll på debatten om Förbifarten än stockholmare, är dessutom antagligen något mer intresserade av att åka bil över Mälarsnittet, och skulle helt klart drabbas mindre av Förbifartens buller, enorma trafikapparater och föroreningar. Men framför allt är detta ingen fråga som beslutas i länet – av landstinget eller länsstyrelsen – utan av staten och berörda kommuner. Främst Stockholms stad. Stockholms handelskammare gör samma trick som borgarna försökte med under folkomröstningen om trängselavgifterna 2006: mobilisera de generellt sett mer bilburna och politiskt blå invånarna i kranskommunerna mot en fråga som ägs av Stockholms kommun.

För det andra, och detta är värre, är frågan ställd på ett missvisande sätt. Stockholms handelskammare borde bättre än de flesta veta att ekonomi handlar om att göra val under knappa omständigheter. Ändå gör de en undersökning som framställer det som att väljarna kan få allt. Utan alternativkostnad är det kanske inte så konstigt att länsinvånarna väljer både mer vägar och mer kollektivtrafik, både Förbifart, Österled, tunnelbana och spårväg. Att infria de löftena skulle kräva en skattehöjning som Stockholms handelskammare säkerligen inte skulle stödja tar den populistiskt nog inget ansvar för.

Men vad säger då stockholmarna om de måste välja? Om man orkar öppna pdf:n (längst ner här) ser man att Demoskop även frågat om hur viktigt det är att bygga ut kollektivtrafik respektiver vägar. Intressant nog svarar 65 procent att det “mycket viktigt” att bygga ut kollektivtrafiken medan bara 41 procent tycker att det är “mycket viktigt” att bygga fler vägar. Inkluderas även de som tycker att det är “ganska viktigt” vill 93 procent bygga kollektivtrafik och 74 procent vägar.

Om de hade fått följdfrågan om vad ni helst vill bygga med stadens begränsade resurser, skulle en majoritet nästan säkert svarat kollektivtrafik. Men givetvis presenteras det inte så i pressmeddelandet, och tyvärr inte heller i Metros rapportering.

Detta är egentligen ingen nyhet. Att stockholmarna föredrar satsningar på kollektivtrafik framför motorvägar har framgått av flera – seriösa – undersökningar, som rapporterats i bland annat Metro och Svenskan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s