Äntligen en plan för avveckling av kolkraften

I Fortum Värmes miljörapport för 2013 framgår att koldioxidutsläppen från det koleldade kraftvärmeverket mitt i Stockholm, i Värtahamnen nära Ropsten, ökade med hela 17 procent 2013. Upp från 543 000 ton till 632 000. Men det är inte så dramatiskt som det låter – det var snarare 2012 som var ett ovanligt bra år på grund av den milda vintern.

Det upprörande är i stället att utsläppen från Värtaverket fortfarande ligger kvar på en så extremt hög nivå. Vänsterpartiet publicerade redan 2010 en rapport som konstaterade att Värtaverket gör ungefär lika stora koldioxidutsläpp som alla Stockholms bilar – och det stämmer i stort sett än. Den senaste uppgiften om utsläpp från personbilarna i Stockholms stad är från 2011, då utsläppen från personbilstrafiken i Stockholms stad uppgick till 747 000 ton .

Vad gör då Fortum värme – som samägs av Stockholms stad och finska staten – åt dessa enorma klimatutsläpp? Alldeles för länge gjorde de alldeles för lite. Men sedan bland annat Vänsterpartiet började kritisera utsläppen gör de faktiskt en del. Dels byggs nu ett nytt, biobränsleeldat kraftverk i Värtahamnen som ska tas i drift 2016. Det är storartat, men dessvärre kommer det inte att ersätta det koleldade kraftverket utan öka Fortum Värmes totala produktion och öka exporten av kolkraftsel. Vi anser att produktionen, snarare än att överproducera kolkraftel för export, ska inriktas på att klara Stockholms fjärrvärmebehov med så lite användning av kol som möjligt.

Givetvis måste kolkraftverket snarast ersättas helt av ytterligare ett bioeldat kraftverk. Glädjande nog verkar nu även Fortum Värme inse det. De uttryckte nyligen ”en vision” om att bygga ytterligare ett bioeldat kraftvärmeverk vid den nedlagda Lövsta-deponin i Hässelby, vilket skulle bidra till att klara värmebehovet ända från Sigtuna till Södertälje. ”Då kan användningen av kol i Värtaverket avvecklas”, skriver Fortum Värme.

Utmärkt! Äntligen! Vi måste förstås titta lite mer noggrant på detta innan vi kan lova alltför mycket. Men en sak lovar jag: om vi får regeringsskifte i Stockholm där Vänsterpartiet ingår kommer jag att göra allt vad jag kan för att förverkliga ambitionen i denna vision.
/RW

Advertisements

4 thoughts on “Äntligen en plan för avveckling av kolkraften

 1. Bra grej! Problemet med bioeldat är bara att vi på sikt kommer behöva den där biomassan till annat. Ska världen ner till nära noll kommer vi behöva få värmen från el, vad jag kan se.

   • Vi måste ju fasa ut kolet här och nu i vilket fall, tänker jag. Det tar tid både att bygga ut ny elproduktion och för andra områden att börja kunna efterfråga biomassa. Fast det är klart, ett värmeverk är ju en långsiktig investering, så det är väl värt att fundera på.

    Helst vill vi ju ersätta med värmepumpar (snarare än direktverkande el) så vi borde kika på i vilken mån det är nån poäng med fjärrvärme då. De finns ju i både stor och liten skala. En knepighet är kapaciteten: kol/biomassa har ju fördelen att kunna lagras tills det blir kallt, till skillnad från elen.

    MacKay skriver lite om värmepumpar vs kraftvärme här: http://www.withouthotair.com/c21/page_147.shtml

 2. Kolet måste bort och ett viktigt bidrag är det biokraftvärmeverk som nu redan byggs. Men ett alternativ till att bygga ytterligare ett kraftverk skulle kunna vara att snarare minska ner på fjärrvärmen och i stället subventionera värmepumpar (kanske i kombination med solpaneler). Hmm….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s