Slussen, betraktad från Söderort

gamla slussen
Originalslussen

En av de frågor som jag som kandidat till Stockholms stadsfullmäktige möter oftast handlar om Slussen. Frågan är rätt komplicerad och ett getingbo av motsättningar, men jag ska försöka ge svar på var jag står.

Först och främst stöder jag och Vänsterpartiet den starka opinion som tycker att Alliansens Nya Slussen är ful, skymmer Stockholms vackraste utsikt och ger för stor plats åt bilism och kommers. När beslutet togs i stadsfullmäktige reserverade vi oss. I reservationen anges vad Vänsterpartiet vill ha i stället: ett Slussen som behåller dagens fria siktlinjer, som prioriterar gående, cyklister och kollektivtrafik i stället för en åttafilig motorväg ner i Gamla stan, som ger plats åt kultur och möten snarare än stora kommersiella ytor, och som klarar hundra års havsnivåhöjning.

Men som bekant förlorade vi, och i stället har detaljplanen för Alliansens Nya Slussen baxats igenom. En förutsättning för Nya Slussen är att en ny bussterminal sprängs in i Katarinaberget, men bussterminalen lades korkat nog – eller högst beräknande? – i en separat planprocess som underkändes i Mark- och miljödomstolen och alltså har fallit. Alliansen tänker nu starta en ny planprocess för en något mindre terminal som väntas ta 3-4 år. Vänsterpartiet stödde det första beslutet om att bygga en bussterminal, men när frågan nu för andra gången kommer upp i september kommer vi att rösta för bordläggning. Vi har alltså inte tagit slutgiltig ställning till Katarinaterminalen, personligen anser jag att mycket talar emot att bygga den.

Staden uppger att de tänker riva Kolingsborg redan i år och sätta igång de stora arbetena under 2015. Det är problematiskt. Detaljplanen för Nya Slussen förutsätter nämligen att bussterminalen i Katarinaberget byggs – och den har ju fallit. Enligt Lage Bergström, som skrivit ett PM om saken, är bussterminalen inskriven i Nya Slussens planbeskrivning och inritad i plankartan. Om planprocessen för bussterminalen återigen slutar i ett juridiskt avslag måste, menar Bergström, även detaljplanen för Nya Slussen rivas upp och det arbete som staden nu drar igång blir helt bortkastat. Att starta Slussenbygget redan nu är därför väldigt vanskligt.

Om det blir ett maktskifte i Stadshuset, vad kan då göras i det kaotiska läge som borgarna lämnar efter sig?

För det första anser jag att allt rivningsarbete vid Slussen måste upphöra omedelbart och någon ny Slussen inte börja byggas innan en stabil lösning för kollektivtrafiken finns.

För det andra behöver en kommission se över läget och bedöma vilka alternativ som står till buds.

De rödgröna partierna har klokt nog lovat att tillsätta en sådan kommission. Den behöver undersöka vad som kan göras för att förbättra Slussenförslaget inom den detaljplan som nu är antagen. Men det är inte säkert att Alliansens Nya Slussen kan göras uthärdlig inom detaljplanen, och därför är det viktigt att kommissionen också utreder vad som kan göras inom ramen för vad som kallas ”pågående markanvändning”. Gänget bakom Slussen Plan B menar nämligen att Slussen kan renoveras – i praktiken rivas och byggas upp i något modifierad form – utan en ny planprocess. Även en ”Plan C”, en helt ny process för en helhetslösning för Slussen, bör finnas med som ett alternativ i kommissionens direktiv.

Om detaljplanen för Nya Slussen förutsätter en bussterminal i Katarinaberget kan bygget inte börja förrän tidigast om 3-4 år, och om terminalen faller måste en helt ny planprocess inledas, vilket innebär att bygget inte kan starta förrän efter 2020. Sett i det ljuset är det inte lika avskräckande att redan nu kasta hela Nya Slussen i papperskorgen och börja om från början – plan C (i så fall jag är mest svag för Ny syn på Slussen). Om det visar sig att det går att utnyttja reglerna om pågående markanvändning är även Plan B:s förslag ett bra alternativ. Enligt dem själva kan det färdigställas på bara fyra-fem år, med ny bussterminal och allt.

Det viktigaste är att Slussen blir en vacker plats, en funktionell knutpunkt för kollektivtrafiken och rustad för klimatförändring. Det förutsätter att Alliansens Nya Slussen skrotas. Men ett seriöst svar på vilket av alternativen – förändringar inom nuvarande detaljplan, Plan B eller en helt ny process – som är lämpligast kräver att en kompetent kommission först skingrar dimmorna.

Om vi dessutom kikar bort mot Helgeandsholmen är det tydligt att Slussen även aktualiserar behovet av att förändra våra plan- och byggbestämmelser och delar av Miljöbalken för att underlätta för medborgare och föreningar att driva miljöjuridiska processer till försvar för allmänna intressen.

Rikard Warlenius
#7 på Vänsterpartiets lista till Stockholms stadsfullmäktige

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s